Nieuwsberichten

 • Gedeeltelijke sluiting Klant Contact Centrum op 7 oktober

  (23-09-2016)

  Het gemeentehuis is beperkt bereikbaar op vrijdagochtend 7 oktober 2016. Dit in verband met een trainingsdag. We zijn die ochtend helaas niet telefonisch bereikbaar en de balie is gesloten.

  Lees verder
 • Openbaarheid WOZ-waarde

  (26-09-2016)

  De WOZ-waarde van woningen wordt vanaf 1 oktober 2016 een openbaar gegeven. In de loop van oktober 2016 zal de gemeente Oirschot gaan aansluiten op de landelijke voorziening WOZ (LV-WOZ).

  Lees verder
 • Herfstblad

  (22-09-2016)

  Het is weer herfst, de bladeren vallen van de bomen. Blad van openbaar groen hoeft u niet in uw eigen container weg te gooien. We plaatsen namelijk op veel plekken in de kernen Spoordonk, Middelbeers, Oostelbeers en Oirschot bladkorven waar u het openbare blad in kwijt kunt. Daarnaast komt de vee...

  Lees verder
 • Huisbezoek senioren in Oostelbeers

  (27-09-2016)

  Ouder worden heeft positieve kanten, maar kan ook lichamelijke of geestelijke beperkingen met zich mee brengen. In de maand oktober nemen opgeleide vrijwilligers van Welzijn Best Oirschot contact op met senioren van 75 jaar en ouder  die daar prijs op stellen.

  Lees verder
 • Op de agenda van de raad 4 oktober

  (23-09-2016)

  Op dinsdag 4 oktober 2016 vinden de volgende openbare bijeenkomsten van de raad plaats:

  Lees verder
 • Inloopspreekuur Buurtbeheer De Notel

  (22-09-2016)

  Maandag 3 oktober om 20.00 uur heeft Buurtbeheer de Notel een inloopspreekuur in Buurthuis de Korenschuur in de Raamslegerstraat in Oirschot.

  Lees verder
 • Gemeenteraad besluit op 25 oktober over begroting

  (19-09-2016)

  ‘Oirschot, monumentaal, ondernemend en groen: daar voelt de MENS zich thuis!
  Het college van de gemeente Oirschot heeft de concept-programmabegroting 2017 vastgesteld. Deze is inmiddels aangeboden aan de gemeenteraad, die hierover op 25 oktober een besluit neemt.

  Lees verder
 • ‘Kadernota Vastgoedbeleid 2016’

  (14-09-2016)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 september de concept ‘Kadernota Vastgoedbeleid 2016’ vastgesteld. Met het nieuwe vastgoedbeleid zijn de kaders vastgelegd voor de exploitatie en het beheer van het gemeentelijk vastgoedbezit.

  Lees verder
 • Landelijke subsidie voor duurzaamheidsmaatregelen

  (15-09-2016)

  Naast de regeling die Oirschot kent voor duurzaamheidsinitiatieven, is er vanaf 15 september 2016 ook een landelijke regeling beschikbaar. Deze ziet, anders dan de gemeentelijke regeling, ook toe op de aanschaf van materialen en het uitvoeren van energiebesparende maatregelen.

  Lees verder